• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/merkezasml?fref=ts

GIDA KALİTE KONTROL

Gıda Kalite Kontrolü ; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ve bu amacı gerçekleştirecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programıdır.

            Gıda maddeleri ile bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartlarının sağlanmasında ve bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitinde, ayrıca numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunun kontrol edilmesinde yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’nda öğrenciler bölümleriyle ilgili olarak gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleriyle alakalı teorik dersleri alarak ve de farklı işletmelerde bu bilgilerini pratik olarak uygulayarak, Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde gıdaların mikrobiyolojik kriterlerini ve uygulamalarını bilen birer personel olarak mezun olurlar.

Bu amaçla öğrencilere sektörün isteklerine cevap verecek şekilde üretimden satışla kadar tüm gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunu tespit edebilecek ayrıca ürün takibi ve numune alma işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirebilecek, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü okul sayısı az olduğundan bu bölümden mezun olanların istihdam şansı yüksektir. Çünkü gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz gıda sanayinin her dalında, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlardaki gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığı  ilgili laboratuvarların tümünde  çalışma olanağına sahiptirler. Bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte, kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza gıdanın her türünün işlendiği pastane, süthane, mandıra ve fırın gibi küçük gıda işletmelerinden çok komplike büyük gıda işletmelerine kadar her yerde istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

Günümüzde Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu programdan mezun olanlar piyasadaki bu açığı kapatabileceklerdir.

Son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin önemi daha fazla kavranmakta ve bu programdan mezun olan öğrencilerin gelişmekte olan bu sektöre önemli katkıların olacağı düşünülmektedir.